Beskrivelse - skrabefuge

Ligge- og studsfuger udsættes med en flad fugeske, og den overskydende mørtel skrabes af, så fugen ligger glat med facaden. Herefter afkostes muren. Skrabefugen er hurtig og let at udføre. Fugen giver udseende af, at man har opmuret med fyldte fuger og blot har skrabet den overskydende mørtel af. Murværket fremstår som en sammenhængende flade uden reliefvirkning.