Historie - knasfuge

Knasfugen kendes fra 1000-tallet, hvor den var almindelig i opmuring med granitkvadre. I teglstensbyggeri ses den især i slutningen af 1800-tallet.
I 1864 byggedes den første ringovn i Danmark, hvilket revolutionerede fremstillingen af tegl. Man udviklede maskinfremstillede tegl, hvis kanter var præcise og skarpskårne i forhold til de tidligere håndstrøgne. I slutningen af århundredet var produktionen blevet perfektioneret yderligere, så det nu var muligt at fremstille glatte og hårde forblændere, som var datidens skalmuringssten. Knasfugen var velegnet til forblændermurværk på grund af stenenes ringe sugeevne.