Pjecer gennem tiden

Nedenstående er gamle og nye teglpjecer, ideblade, murerfagets byggeblade, etc indlagt i pdf-format til gratis brug. Pjecerne ligger i original format, hvilket betyder, at oplysningerne og informationerne ikke er opdateret i henhold til nye normer, etc.

(Enkelte pjecer er endnu ikke fundet i en kvalitet, der er egnet til indscanning)

Teglpjecer

Nr.TitelDatoUdgivet af
Tegl 1TeglfremstillingAugust 1960TTT
Tegl 1Teglfremstilling ny udg.September 1972TTT
Tegl 1Teglfremstilling rev. udg.Februar 1977TI
Tegl 1Teglfremstilling ny udg.Juni 1991KTI
Tegl 2VinterbyggeriNovember 1960TTT
Tegl 3MurmålJuni 1961TTT
Tegl 3Murmål rev. udg.September 1985KTI
Tegl 4SkolerDecember 1961TTT
Tegl 5Tegl i havenMaj 1962TTT
Tegl 5Tegl i havenJanuar 1973TTT
Tegl 6TegltagetNovember 1962TTT
Tegl 7Enfamilieshuset 2. oplagNovember 1968TTT
Tegl 8800 år i DanmarkMarts 1964TTT
Tegl 9MunkeforbandterNovember 1968TTT
Tegl 10EgenskaberJanuar 1967TTT
Tegl 10Egenskaber rev. udg.August 1980TI
Tegl 11Kalk og tegl i dansk byggeri1967TTT
Tegl 12Gulve i tegl 3. oplagAugust 1969TTT
Tegl 13Tegl i landbrugetDecember 1972TTT
Tegl 14

Sådan bruges tegl

1973(TTT) TI
Tegl 15Erhvervsbygninger i teglAugust 1980TI
Tegl 16Afslutning på fritstående mureAugust 1992MURO
Tegl 17Fugtspærre i murværk 2. udg.Maj 1994MURO
Tegl 18Overfladebehandling af murværkOktober 1994MURO
Tegl 18Overfladebehandling af murværkJuni 2003MURO
Tegl 19Tegl i Danmarks middelalder1993KTI
Tegl 20Effektivisering af murværksprojektering med edb1993MUC
Tegl 21Det murede husMaj 1993MURO
Tegl 22Tegl og mørtel1993KTI
Tegl 22Tegl og mørtel rev. udg.1998(KTI) KT93
Tegl 23Grundlag for beregning af armeret murværk - væggeAugust 1996MURO
Tegl 24Nye styrker for murværk1996MUC
Tegl 25Armeret murværkFebruar 1996MURO
Tegl 26Tegl og akustikDecember 1996KTI
Tegl 27Skalmure - åbningers form og teknikNovember 1996MURO
Tegl 29FugeknækkermetodenApril 2000MUC

 

Idéblade

TitelDatoUdgivet af
Ildsteder i havenMaj 1980TI
Udendørsbelægninger i teglMaj 1980TI
Tegl, solenergi og indeklimaSeptember 1980KTL + KTI
Fritstående teglmureJuli 1981KTL + KTI
Tegltaget, det levende tagJuli 1981KTI
Carporte i teglOktober 1982KTI
Særtryk fra Tegl 2/83:
Skalmuring i forbindelse med udvendig efterisolering og boligblokke
Februar 1983KTI + MURO
Tillægsisolering og skalmuring med tegl - idébladNovember 1983KTL + KTI
Buer i teglSeptember 1984KTI
Udendørs kombineret pejs og grillMarts 1986KTI
Dekorative elementer i teglMarts 1988KTI
Pejs med grill/varmepladeMaj 1989KTI
Bageovn i teglMaj 1989KTI
Grillbord i teglMaj 1989KTI
Røgeovn i teglMaj 1989KTI
Dimensioneringsvejledning for teglbjælkerJuni 1989KTI
Tegl i haven, konstruktionsdetaljerMarts 1990KTI
StandardformstenSeptember 1990KTI
Ideer til udestuer i teglMarts 1991KTI
Minigrill og pejs/ildstedApril 1992KTI
Tegl på eternitOktober 1994KTI
Grillbord i teglMaj 1996KTI

 

Murerfagets byggeblade

Nr.TitelDatoUdgivet af
1Muremørtels blandingsforholdJuli 1973KTL
2Murværk i lavt byggeriOktober 1973MURO
3Krav til kalkmørtlerApril 1974KTL
4Fugning af murværkApril 1974KTL
5Papindlæg i murværkJuli 1973KTL
6Byggeomkostningsindeks for muret etagebyggeriApril 1974MURO
7Kunstig udtørringJanuar 1975MURO + KTL
8Byggeomkostningsindeks for et muret
enfamilieshus
Oktober 1975MURO
9Frysepunktssænkende mørteltilsætningsstofferJanuar 1976KTL
10Hvordan undgå: Fejl i blankt murværks
udseende
Oktober 1976TI
11Muremørtel til vinterbrugOktober 1976KTL
12Rensning af indvendige, blanke teglmureDecember 1976MURO + KTL
12Rensning af indvendige, blanke teglmure,
2. udgave
Februar 1980MURO + KTL
13Vejledning vedrørende oplægning af tegltageJuni 1977KTL
13Vejledning vedrørende oplægning af tegltage, 2. oplagMarts 1978KTL
13Vejledning vedrørende oplægning af tegltage, 3. oplagMarts 1980KTL
14Byggepladsveje, køre- og gangvejeSeptember 1977MURO
15Muring med fyldte fugerDecember 1977KTL
16Afslutning med rulskifteJanuar 1978KTL
17Murafslutning med tegltagstenSeptember 1978KTL
18Papindlæg i murværkDecember 1978KTL + TI
19Teglmurværks lydabsorberende egenskaberJanuar 1979TI
20Afsyring af murværkMaj 1979KTL
21Luftlydisolation i dobbelte murstensvæggeSeptember 1979SBI + MURO
22MuremørtelDecember 1979KTL
23Maling på teglstensmurværkMarts 1980TI
24Vejledning vedrørende oplægning af tegltageJuni 1980TI
25Vejrligforanstaltninger ved murearbejdeSeptember 1980MURO
26Armerede teglbjælkerSeptember 1982KTL
27Vejledning vedrørende oplægning af tegltageMarts 1983KTI
28Vejledning vedrørende skalmuring i forbindelse med udvendig tillægsisoleringSeptember 1983KTL
29Fugning af murværkMaj 1986KTL
30Murafslutning med rulskifteMaj 1986KTL
31Murafslutning med tegltagstenMaj 1986KTL
32Papindlæg i murværkMaj 1986KTL + KTI
33Vejledning vedrørende oplægning af tegltageMarts 1987KTI
34Teglmurværks lydabsorberende egenskaberJuni 1988KTI
35Kontrol af mursten og mørtelFebruar 1989MURO
 Montering af KT-topplanke med ventilationMarts 1987KTI
 Montering af KT-topplanke med ventilation, rev. udg.Marts 1990KTI

 

Bauma dæk

Nr.TitelDatoUdgivet af
1Baumadæk1955 - 60Hvorslev Teglværk
2Baumadæk1955 - 60DFT - Århus
3Baumadæk1960 - 65DFT - Århus

 

Roma dæk

Nr.TitelDatoUdgivet af
1Forskallingsfrit bjælkedæk1955 - 60Århusteglværkernes Handelsselskab A/S
2Dimensioneringstabeller1960 - 65Teglment Videbæk

 

Styrkeparametre i tidligere murværksnormer, DS 414

Udg. DatoUdgivet af
1.NormNovember 1969DS
1.VejledningNovember 1969DS
2.MurværkOktober 1977DS
2.BlokmurværkOktober 1977DS
3.NormJanuar 1984DS
4.NormJuli 1991DS
5.NormOktober 1998DS