Berapning

Berapning bør kun udføres indvendigt og bruges til at udfylde ujævnheder. 

Mørtellaget påføres så tyndt som muligt med et stålbræt eller et trækbræt.

Overfladen bearbejdes med en fugtet græskost i diagonale bevægelser.

Efter behandlingen fremstår overfladen udjævnet og dækket med et tyndt lag mørtel med spor af kosten.

Eventuelle løstsiddende sandkorn kan fjernes med en græskost, når laget er tørt.