Lærebog

Teknologisk Institut, Murværk har udviklet nedenstående lærebog til brug for rådgivende ingeniører og studerende ved landets ingeniørskoler. Lærebogen er gratis at anvende og kan printes ud som pdf-fil.

Eventuelle kommentarer, ris og ros, emner, der ikke er beskrevet, etc., kan meddeles til Teknologisk Institut, Murværk gennem online service.

Lærebog
Del 1.Beregning af vandret og lodret belastet vægfelter med åbninger
Del 2.Total stabilitet, skivevirkning, buer, teglbjælker og trådbindere
Del 3.Ikke-rektangulære tværsnit, armeret murværk, konsoller, ankre, mm, brand, miljøklasser og styrkeparametre
Del 4.Sejhed og stivhed af murværk, dilatationsfuger, europæiske normer og litteraturliste
Opgaver

Klik på titlen for at downloade lærebogen som pdf-fil.