Varmekapacitet

Tunge materialer har stor varmeakkumuleringsevne, medens lette materialer har lille varmeakkumuleringsevne. Et hus med tunge materialer udnytter derfor bedre end et let hus varmen fra solindfald gennem vinduer og glasdøre. Varmen kan oplagres i de tunge bygningsdele og afgives på et senere tidspunkt.

Murværks varmefylde og varmekapacitet er større end for de fleste andre gængse vægtyper, og dette bevirker, at man undgår pludselige temperatursvingninger i en bolig med teglvægge, hvis opvarmningen pludselig afbrydes, eller udetemperaturen pludselig ændres.

Varmefylden ligger for de fleste tunge byggematerialer i området 0,9 - 1,0 kJ/kg·K.