Vandoptagelse

En byggestens vandoptagelse er det vandrumfang, stenen kan optage på 2 døgn ved standardiseret prøvning, angivet i procent af stenens rumfang. For almindelige facadesten ligger teglmassens vandoptagelse ved 2 døgns vandlagring i de fleste tilfælde i intervallet fra 20 til 30 rumprocent, for klinkbrændte sten lavere og for lette, porøse bagmursten højere.

Tegls poresystem bevirker, at en fuldbrændt teglsten hurtigere afgiver vand ved fordampning end noget andet gængs, porøst byggemateriale.

(Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)