Styrke

Ved tegls styrke forstås som regel tegls trykstyrke; men det betyder ikke, at tegls trækstyrke og forskydningsstyrke er af underordnet betydning. Det er imidlertid vanskeligt at bestemme tegls træk- og forskydningsstyrke, og man anvender derfor i alle lande trykstyrken som kvalitetsmål.

 

Trykstyrke
Trykstyrken af mursten fremstillet af et bestemt ler fra et bestemt teglværk afhænger især af brændingsgraden. Højere brændingstemperatur medfører stærkere sten. At teglets styrke ikke alene afhænger af brændingsgraden, men også af lerets betyder, at styrken vanskeligt kan bedømmes ved skøn. Gule, hårdtbrændte facadesten med en forholdsvis lav densitet fra et teglværk kan f.eks. udmærket have en højere trykstyrke end gule, hårdtbrændte facadesten med en forholdsvis høj densitet fra et andet værk.

Selv om der her i landet findes teglværker, der fremstiller røde, strengpressede facadesten, hvis trykstyrke er over 45 MPa, er det dog som regel strengpressede sten af gulbrændende ler, der opnår de højeste styrker. Der findes således mange teglværker, hvor stenene i den normale produktion af gule, strengpressede facadesten har trykstyrker på over 60 MPa. Det bemærkes, at håndstrøgne og blødstrøgne sten normalt ikke opnår de nævnte trykstyrker.

 

Trækstyrke
På Teknologisk Institut, Murværk, er der udført nogle orienterende forsøg, hvor den rene trækstyrke er bestemt på teglskiver med 35 mm diameter udboret af 36 forskellige typer røde tagsten fra teglværker i alle egne af landet. Der udførtes forsøg med 2 skiver fra hver tagsten; den fundne minimum- og maksimumtrækstyrke var henholdsvis 0,95 og 4,6 MPa, og langt de fleste styrker lå i intervallet mellem 1,5 og 4,0 MPa.

En prøvningsmetode, som fører til rent forskydningsbrud og dermed til bestemmelse af forskydningsstyrke, er vanskelig at finde.

Ved vridningsforsøg med teglcylindre (d = h = 50 mm) har Teknologisk Institut, Murværk fundet formelle forskydningsstyrker mellem 2,4 og 3,5 MPa. I flere lande tillades det at regne med, at murværk - afhængig af muremørtlen - kan optage forskydningsspændinger på op til ca. 0,2 MPa.

 (Info. Tegl 10, Tegls egenskaber)