Rumfangsbestandighed

Alle byggematerialer ændrer mål, når de udsættes for temperaturændringer, og for murværk af tegl kan man regne med en længdeudvidelse på ca. 0,005 mm/m°C

 

Vandindhold
Alle porøse byggematerialer ændrer desuden mål med vekslende vandindhold, og for tegl kan man regne med, at de længdeændringer, der kan fremkaldes ved vekslen mellem vandmætning ved lagring i vand og tørring til konstant vægt ved 110°C, er af størrelsesordenen 0,1-0,2 mm/m, og de ændringer i mål, der kan fremkaldes ved skiftevis at lagre tegl i tør og i vandmættet luft, er så små, at de er uden praktisk betydning.

(Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)