Permeabilitet

Ved et materiales permeabilitet forstås den mængde vanddamp i g, som i løbet af 1 time diffunderer igennem 1 m2 af materialet, når dette er 1 m tykt, og når damptryksforskellen mellem materialets modstående sider er 1 Pa. Enheden for permeabilitet er altså g/h·m·Pa.

 

Varmeledningstal og permeabilitet
Varmeledningstal og permeabilitet svarer til hinanden; det er nødvendigt at kende materialernes varmeledningstal for at kunne beregne ydervægges varmetransmissionstal, og det er nødvendigt at kende materialernes permeabilitet (dampledningstal) for at kunne beregne væggenes dampdiffusionstal.

Materiale

Permeabilitet
g/h·m·Pa

Beton0,000007-0,00002
Cementmørtel0,000007-0,00002
Kalkcementmørtel0,000020-0,00006
Kalkmørtel0,000040-0,00008
Træ (^ fibrene)0,000004-0,000007
Mineraluld0,000300-0,0006
Tegl0,000050-0,0002

 (Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)