Frostbestandighed

Normalt er facadesten frostfaste over for de klimatiske påvirkninger, men det kan dog ved uhensigtsmæssige konstruktioner og ekstreme forhold hænde, at der opstår frostskader på facadesten.

At et porøst byggemateriale kan skades, når det i våd tilstand udsættes for temperaturer under frysepunktet, skyldes, at omdannelsen af vand til is sker under en rumfangsforøgelse på ca. 9%, hvorved der kan fremkaldes trækspændinger i det materiale, som omslutter porerne.

Det er som nævnt forholdsvis sjældent, at der sker skader på teglsten af denne grund. Dette må sikkert forklares ved, at isen langtfra i alle tilfælde kommer til at udøve det til 9% udvidelse svarende tryk, dels fordi isen i nogen grad kan opføre sig som et plastisk stof og slippe ud af porerne uden at virke sprængende, og dels fordi et teglmateriales porer under normale klimatiske forhold sjældent bliver helt fyldt med vand.

(Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)