Densitet

Densitet (rumvægt) angives i kg/m3. For mursten angives bruttodensitet (beregnet på grundlag af stenvolumen uden fradrag af huller) og nettodensitet (stenmassens densitet).

En hulsten med nettodensitet 1800 kg/m3, men med et hulrumsrumfang på f.eks. 20%, vil have en bruttodensitet på 1440 kg/m3. Da teglsten med nettodensitet på henholdsvis 1800 og 1440 kg/m3 imidlertid har meget forskellige egenskaber (f.eks. hvad styrke og frostfasthed angår), er det vigtigt at angive, om det er nettodensiteten eller bruttodensiteten, der tales om.

Nettodensiteten for teglsten fremstillet på danske teglværker ligger i almindelighed i området mellem 1200 og 1800 kg/m3. For hårdtbrændte sten og klinker kan nettodensiteten være over 2000 kg/m3.

Molersten har densitet 500-800 kg/m3.

(Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)