Lydforhold

Den lyd, der trænger ind i eller opstår i et rum, kan dæmpes ved anvendelse af lydabsorberende materiale. At et materiale er lydabsorberende betyder, at det absorberer en væsentlig del af energien i en lydbølge, der rammer dets overflade.

Denne egenskab har vægge opmuret af akustiksten eller mangehulssten på kant vist sig at være i besiddelse af, og i talrige lokaler - såvel store som små - er sådant murværk i forskellige udformninger og forskellige tykkelser anvendt med godt resultat til akustisk regulering.

(Murværks lydabsorberende egenskaber er behandlet i Tegl 26, Tegl og akustik).