Lufttæthed

Arbejdets udførelse og væggens overfladebehandling med puds, maling, tapetsering osv. spiller en afgørende rolle for lufttætheden i en teglvæg.
Til orientering om, hvor store luftmængder, der kan trænge gennem en teglvæg, kan det oplyses, at man i Sverige har udført en række forsøg med flere forskellige vægtyper af tegl.
Væggene prøvedes ved forskellige tryk, og ved en trykforskel mellem væggenes sider på 1 mmHg (= 136 Pa), der svarer til vindtrykket vinkelret på en flade ved en vindhastighed på 14,7 m/sek. (kuling), varierede luftgennemtrængeligheden fra ca. 0,25 m3/h m2 for en 350 mm væg, der var pudset på begge sider og opmuret af mangehulssten, til ca. 4,5 m3/h m2 for en 228 mm væg, der var upudset.
For en almindelig 350 mm væg, der var pudset på indersiden og fuget på ydersiden, fandtes ved den nævnte trykforskel på 2 mmHg en luftgennemtrængelighed på ca. 0,8 m3/h m2.
Trykforskellen på 1 mmHg ligger betydeligt over, hvad der normalt forekommer i praksis, og en teglvægs andel i den totale ventilation i en bolig er meget ringe.

Det skal dog understreges, at opmuring med fyldte fuger er en forudsætning for, at teglvæggen overholder kravene til tæthed.