Teglgulve

Valg af gulvsten til indendørs teglgulve
Almindeligvis anvendes massive sten med normalformat lagt på fladen og massive sten med andre formater, f.eks. kvadratiske sten.

Stenenes slidstyrke vokser med stigende brændingsgrad, medens det arbejde, der kræves til renholdelse, falder. Dette betyder, at de hårdtbrændte sten som regel bør foretrækkes for de almindelige, fuldbrændte til ubehandlede gulve.

Valg af belægningstegl til udendørs gulve
Udendørs teglgulve kan være hårdt belastede. Påvirkningen bør overvejes, inden belægningstegl vælges, og der bør kun vælges materialer, som producenten anbefaler til denne anvendelse.

Vejledning i lægning af teglgulve findes her.