Renovering

Er der konstateret vandindtrængning bør årsagen indledningsvis lokaliseres og udbedres. Årsagen til vandindtrængning fra for- til bagmur kan være:

  • Bagfald på bindere
  • Spildmørtel, som danner forbindelse mellem for- og bagmur
  • Manglende eller defekt papindlæg over vinduer og døre, eller ved sokkel

Vandindtrængning gennem formuren, i et vist omfang, specielt gennem studsfuger, må påregnes. Er fugerne defekte med revner og huller kan vandindtrængningen reduceres ved en omfugning. Efter en eventuel omfugning, hvor der i det fugede murværk ikke er revner over 0,2 mm, kan der foretages en imprægnering for at gøre overfladerne vandafvisende og dermed reducere:

  • smudsmodtagelighed
  • fugtskjolder
  • begroninger
  • udblomstninger

Garantien på teglprodukterne kan bortfalde, hvis murværket imprægneres.