Nyt byggeri

Nyt byggeri som er udsat for store vandpåvirkninger kan imprægneres for at reducere: 

  • smudsmodtagelighed
  • fugtskjolder
  • begroninger
  • udblomstninger

Fugerne bør udføres med mindst samme omhyggelighed som hvis murværket ikke skal imprægneres, idet imprægneringen kun lukker huller op til 0,2 mm.

Garantien på teglprodukterne kan bortfalde, hvis murværket imprægneres.