Murpap

Murpappens funktioner
I overgang mellem sokkel (fundament) og murværk anbringes en fugtspærre, som skal forhindre opstigende fugt som følge af kapillarsugning.

En fugtspærre anbringes også under indervægge, hvor der ikke i forvejen findes et kapillarbrydende lag længere nede i konstruktionen.

Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem sten, fuger eller begge dele. Der indlægges fugtspærre for at beskytte bagmuren mod indtrægning af vand.

Hvis en hulmur føres op over en tagflade, skal der indlægges en fugtspærre, så regnvand ikke kan løbe ned i underliggende konstruktioner.

Fugtspærren nær terræn benyttes også til at forhindre luftarten radon i at strømme ind i bygningen fra de underliggende jordlag. 

Specifikation
Som fugtspærre i murværk skal anvendes et materiale, som mindst har egenskaber som en PF 2000 murpap, der består af bitumen modificeret med 3% SBS polymer (styren-butadien-styren) og armeret med en polyesterfiltarmering.

Modificeringen med SBS giver en god smidighed, hvilket betyder at fugtspærren uden problemer kan formes ved temperaturer ned til 0 °C, uden at der sker knæk ved vinkelbukning, og uden at asfaltbelægningen skades ved håndtering.

Armeringen med polyesterfilt giver en stærk og smidig fugtspærre, der har bedre mekaniske egenskaber end de tidligere anvendte glasfiltarmerede fugtspærrer.

De gode mekaniske egenskaber nedsætter først og fremmest risikoen for perforeringer af fugtspærren i byggeperioden. Dertil kommer god sømfasthed ved fastgørelse på bagmur af beton og en større sikkerhed mod at skære ‘for langt’ ved tildannelse af hjørnestykker.

EgenskaberPrøvnings-
metode EN
EnhedProdukt
Murpap PF 2000
Tykkelse1849mm³1,7
Trækstyrke12311-1N/50 mm500
Brudforlængelse12311-1%25
Sømrivestyrke12319-1N150
Kuldeegenskab, bøjning1109°C0
Z-værdi12572GPa ´ s ´ m²/kg500

Egenskaber for bitumenbaseret (SBS-modificeret) murpap/fugtspærre.

Der findes en række plastbaserede produkter som også kan anvendes til fugtspærre i murværk, hvis de har tilsvarende mekaniske og holdbarhedsmæssige egenskaber som beskrevet ovenfor for bitumenbaserede produkter.

Klæber
Som klæbemiddel anvendes asfaltklæber med klæbeforbedrer eller aluklæbebånd med selvklæbende bagside.

Klæbeasfalt fås både i patroner til fugepistol og i dåse til påføring med spartel. Klæbebånd er selvklæbende ned til 10 °C. Ved temperaturer herunder skal der tilføres varme ved klæbning. Klæbebåndenes alufolie er overfladebeskyttet mod kalkpåvirkninger.