Retarderende

Retarderende stoffer bruges ligeledes til kalkcement- og cementmørtler, men med den modsatte effekt. De anvendes, hvor mørtlen skal transporteres langt, eller hvor der arbejdes i høje temperaturer, som ellers ville fremskynde størkning og hærdning.

En række retarderende stoffer findes på markedet og tilsættes på mørtelværk eller byggeplads. Anvisningen for det enkelte tilsætningsstof må nøje overholdes for at have virkningen under kontrol, dette gælder navnlig kalkcementmørtler.

Til gipsmørtel, som jo under normale forhold hærdner meget hurtigt, kan anvendes limvand, kasein eller borsyre som retarderende middel.