Plastificerende

Plastificerende stoffer kan gøre mørtlen smidig på en anden måde end luftindblanding. Overfladeaktive plastificerende stoffer virker dels som befugtningsmidler og dels som dispergeringsmidler.

Befugtningsmidlet nedsætter vandets overfladespænding, så der skabes bedre kontakt mellem vandet og mørtlens faste stoffer, hvad der giver en bedre udnyttelse af bindemidlerne.

Dispergeringsmidlerne bevirker, at de enkelte partikler i bindemiddel og sand får en elektrisk ladning og derfor frastøder hinanden, hvorved små klumper vil falde fra hinanden og blive mere jævnt fordelt i mørtlen.

Geldannende plastificerende stoffer er sædvanligvis cellulosederivater, som får mørtlen til at virke federe, og som nedsætter tendensen til at sætte vand op.