Frostvæsker

Frysepunktssænkende midler må kun anvendes til muremørtler, hvis der på grundlag af en typeprøvning og en løbende kontrol er udfærdiget en varedeklaration med de nødvendige oplysninger.

Ethanol (denatureret sprit) og blandingsprodukter af ethanol og isopropanol med op til 40% indhold af isopropanol kan dog uden typeprøvning anvendes som frysepunktssænkende middel til kalkmørtel og kalkcementmørtel med højst 55% cementindhold af dens samlede bindemiddelmængde under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1 og højst 4 l per 100 l mørtel.

Der advares specielt mod brugen af kloridholdigt, frysepunktssænkende middel.