Skærvesand

Skærvesand fremstilles ved knusning af natursten. Knusningen er en fordyrelse af sandet i forholdet til natursandet, og skærvesandet anvendes derfor kun til specielle mørtler til f.eks. terrazzo og ædelpuds, hvor der tilstræbes et særligt udseende hidrørende fra de udvalgte bjergarter.

Stenmel er meget finknust skærvesand. Det anvendes til forbedring af fillerfattigt sand og til enkelte mørteltyper.