Natursand

Natursand fremkommer ved bjergarters forvitring og nedknusning. Alt efter bjergarternes hårdhed, hvor længe og på hvilken måde påvirkningen på sandet har fundet sted, bliver kornstørrelsen større eller mindre, og de enkelte korn vil være mere eller mindre afrundede gennem slid ved transport gennem vandløb eller i strandkanten.

De forskellige bjergarter giver sand af forskellig styrke og overfladekarakter. Glimmersand har ofte tendens til forvitring. skifer og sandsten har ofte en ringe styrke og er derfor mindre velegnede til mørtelfremstilling. Granit, gneis, kvarts og sandsten giver i almindelighed sand, der er velegnet til mørtel, forudsat kornstørrelsesfordelingen er i orden.

 

Rent sand
Foruden at have den rette kornkurve skal sand til mørtelfremstilling også være rent. Det må f.eks. ikke indeholde humusstoffer. Humus kan stamme fra nedskridende muldjord i grusgraven eller være tilført med regnvand.

Havsand har tit mere afrundede korn end bakkesand, men forskellen på mørtel af havsand og bakkemørtel er ellers især af æstetisk karakter. Havsandsmørtel er lysere, grålig, medens bakkemørtel er mørkere over i det gulbrune. Bakkemørtel kan også have et grovere udseende end havsandsmørtlen som fugemørtel, fordi bakkesandet ofte også indeholder større korn end havsandet.