Farvestoffer

Farvestoffer som tilslagsmateriale til mørtel anvendes i slutpuds og fugning. Farvestofferne må være lysægte samt kalk- og cementægte. Farvestoffer er som regel meget finkornede og kræver derfor øget vandtilsætning - mængden skal altså være så lille som mulig, oftest 5-8% af bindemiddelvægten som øvre grænse.

En række pigmenter har vist sig egnede, i det efterfølgende ordnet efter farve og inden for farven den stærkest farvende først. Syntetiske pigmenter bør foretrækkes.

Røde:Jernoxidrødt (engelskrødt, italienskrødt).
Gule:Jernoxidgult, kadmiumgult, lys okker.
Grønne:Kromoxidhydratgrønt, kromoxidgrønt.
Blå:Manganblåt, koboltblå, coelinblåt, ultramarin.
Brune:Jernoxidbrunt, terra di Siena, umbra.
Sorte:Jernoxidsort, sod (kønrøg, bensort, gassod).
Hvide:Titandioxid, titanhvidt, kridt, kalk, blanc fixe, tungspat.


Variationer i pigmenter
Der kan være variationer i disse pigmenter, f.eks. er ikke al ultramarin kalkægte. Arbejde med farvede mørtler kræver stor omhu både ved afvejningen og brugen - bedst er det at anvende fabriksfremstillede tørmørtler med garanterede farveegenskaber.

Der advares mod brugen af jernvitriol (ferrosulfat). Dette farvestof er opløseligt i vand, og det indvirker på cements bindeevne.

Teknologisk Institut, Murværk har konstateret mange pudsskader på jernvitriol-farvet puds, hvor pudsmørtlen blev konstateret svag og melet på trods af, at mørtlen var bindemiddelrig. Jernvitriol kan dog bruges som tilsætningsstof til hvidtekalk, hvor der ønskes en gul-rød kalket overflade.