PVA

PVA-mørtel er en mørtel, hvor bindemidler er PVA og cement. PVA anvendes som bindemiddel i form af polyvinylacetat-dispersion, der findes i handelen med et tørstofindhold svingende fra 15% til 55%. PVA-dispersion sælges under forskellige handelsnavne, og de forskellige fabrikater har varierende egenskaber. Ved anvendelsen må det pågældende fabrikats anvisninger nøje overholdes. PVA findes også i pulverform, men det er vanskeligt at fremstille en dispersion egnet for mørtel.