Kalk

Kalk er en fællesbetegnelse for en række produkter i forskellig form og med forskellig kemisk sammensætning. Kalk til mørtel skal opfylde kravene i EN 459-1. Alle de kalkprodukter, der anvendes til mørtel, bliver fremstillet af kalksten. Ved opvarmning afgiver kalciumkarbonaten kuldioxid og omdannes til kalciumoxid:

CaCO3 » CO2+CaO.

Kalciumoxid hedder i almindelig tale brændt kalk eller ulæsket kalk. Hvis der sættes vand til brændt kalk, læskes den, idet der dannes kalciumhydroxid under kraftig varmeudvikling:

CaO+H2O » Ca(OH)2.

Ved mørtlens afbinding sker de nævnte processer i omvendt rækkefølge, idet kalciumhydroxiden optager luftens kuldioxid, således at der igen dannes kalciumkarbonat og afgives vand:

Ca(OH)2+CO2 » CaCO3+H2O.

 

Kalk findes i følgende betegnelser
1.  Stykkalk er brændt kalk i form af kalkstykker. Stykkalk fremstilles af råkalk (kalksten) ved brænding i skaktovne eller roterovne. Stykkalk vejer 600-800 kg/m3 og indeholder normalt 85-95% kalciumhydroxid. Stykkalk forhandles i løs vægt.

2.  Pulverkalk er finmalet brændt kalk.

3.  Vådlæsket kalk - også kaldet kulekalk - fremstilles ved læskning af brændt kalk med et overskud af vand. Herved bliver konsistensen som en meget sej, dejagtig masse. Fremstillingen sker som regel på mørtelværk. Vådlæsket kalk vejer, afhængig af vandindholdet, omkring 1300 kg/m3. Karbidkalk er en vådlæsket kalk, der fremkommer som et biprodukt ved acetylenfremstilling. Karbidkalk anvendes til fabriksfremstillet kalkmørtel.

4.  Tørlæsket kalk - også kaldet hydratkalk - fremstilles også ved læskning af brændt kalk, men med en vandmængde, der kun er en ubetydelighed større end forbruget ved den kemiske proces ved læskningen. Tørlæsket kalk har pulverform og forhandles i sække. Vægten er ca. 600 kg/m3.

5.  Hydraulisk kalk fremstilles ved brænding af lerholdig kalksten. Hydraulisk kalk kan delvis hærdne uden tilgang af luft, blot der er vand til stede. Den hydrauliske kalk må derfor kun tørlæskes. Tørlæsket hydraulisk kalk vejer ca. 950 kg/m3 og forhandles i sække.