Gips

Gips fremstilles ved brænding af gipssten. Gips forhandles under betegnelserne stukgips og modelgips.

Medens kalk-, cement- og murcementmørtler har tendens til at svinde under hærdningen, har gipsmørtel den modsatte tendens, idet den brændte gips udvider sig lidt under hærdningen, hvor den optager det krystalvand, der blev uddrevet ved brændingen.

Denne egenskab gør gipsmørtel egnet til pudsearbejde og andet arbejde, hvor revnedannelse skal modvirkes, eller hvor en fin profilering skal udfyldes.

Ved forsigtig brænding af gipssten (CaSO4·2H2O) uddrives 3/4 af krystalvandet, og tilbage bliver det såkaldte halvhydrat (CaSO4·½H2O).

Hærdningen indledes ganske kort tid efter tilsætning af vand, og der må derfor i almindelighed tilsættes et retarderende stof for at gøre gipsmørtlen egnet til at arbejde med.

Ved brænding af modelgips er 3/4 af krystalvandet uddrevet. Ved kraftigere brænding kan al krystalvandet uddrives, hvorved der fremkommer en gips, som kaldes murgips. Murgips er langsommere i hærdningen end modelgips.

Gipsmørtler kan ikke anvendes udvendigt eller i fugtige rum.