Cement

Cement er et hydraulisk bindemiddel, dvs. den hærdner ved kemisk reaktion med vand og den hærdner under vand.

 

Portlandcement
Portlandcement er en cement fremstillet ved formaling af portlandcementklinker tilsat en mindre mængde gips og evt. andre materialer, som ikke har skadelig indflydelse på cementens egenskaber. Krav til cementegenskaberne er beskrevet EN 197-1. Den definerer 2 styrkeklasser: 42,5 og 52,5. Styrkeklassen 42,5 giver en normalt hærdnende cement, mens 52,5 giver en hurtigt hærdnende cement og et højere styrkeniveau.

BASIS AALBORG CEMENT er en portlandkalsstenscement af styrkeklasse 52,5, baseret på en nyudviklet klinkertype med tilsætning af ca. 14% specialfremstillet mikrofiller, hovedsagelig bestående af kalk. Den er som portlandkalkstenscement miljømæssigt den bedste.

RAPID AALBORG CEMENT er en traditionel portlandcement af styrkeklasse 52,5. Den har samme styrkeudvikling som BASIS AALBORG CEMENT. Den giver en beton som er mere robust overfor tidspunktet for tildækning efter udstøbning.

MESTER AALBORG CEMENT er en grovformalet portlandcement af styrkeklasse 42,5 og særlig velegnet til iblanding ved fremstilling af kalkcementmørtler og muremørtler til mure- og pudseopgaver.

HVID AALBORG CEMENT er en portlandcement af styrkeklasse 52,5 fremstillet med hvide klinker og velegnet ved blanding med lyse eller hvide materialer at give en lys eller hvid beton eller mørtel.

Aluminatcement fremstilles af kalk og bauxit. Den er meget hurtighærdnende og anvendes kun til helt specielle arbejder.

Hurtighærdnende cementer (styrkeklasse 52,5) kan anvendes til vinterbyggeri, hvor en hurtig hærdning af mørtlen har betydning.

Hvid cement anvendes, hvor man ønsker en ekstra lys mørtel.