Tilsætningsstoffer

Ved mørtelfremstilling kan anvendes en lang række tilsætningsstoffer for at påvirke mørtlens egenskaber i mange retninger. En del af tilsætningsstofferne er de samme, som også anvendes som tilsætningsstoffer til beton, men man kan ikke ukritisk anvende alle betontilsætningsstoffer i mørtel - de kan have uheldige egenskaber i forbindelse med mørtlens andre bindemidler end cementen.

Tilsætningsstofferne kan ændre mørtlens egenskaber i en ønsket retning, men de kan meget vel samtidigt helt ændre andre egenskaber hos mørtlen i en uheldig retning