Tilslagsmaterialer

Tilslagsmaterialer til mørtel er sand - enten natursand (havsand eller bakkesand) eller skærvesand.

Bindemidlet i en mørtel skal som en lim udfylde mellemrummene mellem sandskornene og danne et glidelag på kornenes overflade. Mængden af bindemiddel-lim skal helst være lille, og et godt sand skal derfor have en så lille mellemrumsprocent som muligt.

De største korn skal ligge tæt sammen, og de mindre korn skal udfylde mellemrummene mellem de store korn.

Et godt sand skal desuden have en så lille samlet kornoverflade som muligt.

Korn mindre end 0,075 mm kaldes filler.

 

Kornstørrelser
Det ideelle sand skal have en ganske bestemt fordeling af mængderne af de forskellige kornstørrelser. Sandets kornstørrelsesforhold kan bedømmes ved sigtning. Sigtning sker gennem mere og mere finmaskede, normerede sigter, og efter hver sigtning vejes det frasigtede sand.

Sigteresultaterne kan opstilles i en tabel og grafisk fremstilles i en sigtekurve. Sigteresultaterne for sand til opmuringsmørtel skal i henhold til vejledningen i DS/INF 167:2008 ligge inden for 2 grænsekurver (kornkurver).