Diffusionstæthed

Dåsemetode
Diffusionstallet for en mørtel bestemmes næsten altid ved den såkaldte dåsemetode, hvor en cirkulær skive af den mørtel, som skal undersøges, er anbragt som låg på en metaldåse.
Mørtelskiven er eventuelt anbragt som et pudslag på en tynd plade af et normeret underlagsmateriale (ofte porebeton), og der er sørget for, at låget lukker luft- og damptæt langs dåsens rand.
I dåsen er anbragt en portion af et vandsugende salt, som holder luftens relative fugtighed i dåsen på en konstant lav værdi, selv om det optager en stor fugtmængde. Dåsen henstår i et rum med konstant temperatur og med et konstant og ret højt relativt fugtindhold.

Der vil så foregå en vandring af vanddamp gennem prøvelegemet ind i dåsen, og mængden kan bestemmes ved vejning, hvorefter diffusionstallet kan udregnes.I nedenstående tabel er vist, hvordan diffusionstallet varierer med blandingsforholdet for en række standardmørtler. Forløbet har en tydelig lighed med forløbet for slagregnsutæthed, idet virkningen af at forøge små cementmængder er større, og virkningen af at forøge store cementmængder er mindre.

Diffusionstallet for 10 mm tykke pudslag.

Mørtel 1/Pam-værdi i g/m2 h mm Hg 1/Z-værdi i GPa S m2/kg
K 100/1050 0,70 1,46
KC 60/40/850 0,65 1,35
KC 50/50/700 0,60 1,25
KC 35/65/650 0,50 1,04
KC 20/80/550 0,40 0,83
KC 10/90/450 0,34 0,71
C 100/400 0,30 0,62
     

Sigtekurve
Tætheden mod vanddampdiffusion vokser, når sandets sigtekurve forbedres, og når bindemiddelmængden øges, medens den aftager, når mørtlen bliver mere porøs; men udslagene er langt mindre end for tætheden mod vandgennemgang.

 

Tilsætningsstoffer
Tilsætningsstoffer, der virker porestoppende, har en meget stor indflydelse på vanddampgennemgangen og bør derfor aldrig anvendes i udvendige pudslag. Vandafvisende midler medfører derimod kun en svag forøgelse af diffusionstætheden.

For ethvert udvendigt overfladelag, altså også for et pudslag, må man kende diffusionstallet og passe på, at det ikke bliver så lille, at væggens udtørringsmuligheder hæmmes for stærkt.
Vanddampdiffusionsmodstanden (PAM-værdi/Z-værdi) er den reciprokke værdi af tabellens tal.(SBI anvisning 64, Mørtel, Muring, Pudsning, 2. udgave 1981, Side 207)