Slidfasthed

En cementholdig mørtels slidfasthed vokser stærkt med cementmængden, og på steder med stor slidpåvirkning - f.eks. på mange betongulve - bruges der kun rene C-mørtler. Man regner i almindelighed med, at slidfastheden hos C-mørtler af almindeligt sand vokser med cementindholdet, indtil dette når op på omkring 350 kg/m3 nogenlunde svarende til C 100/300.

Det er i første række mikromørtlen - den del af mørtlen, som udgøres af cementpasta og filler - der slides, og det er altså vigtigt at undgå et slamlag på mørteloverfladen. Det er tilmed en fordel at få tilslagsmaterialerne frem til overfladen, og slidfastheden kan netop øges ved at bruge særlig slidfaste korn i sandet (SBI anvisning 64, Mørtel, Muring, Pudsning, 2. udgave 1981, Side 205).