Frostfasthed

Man kan danne sig et indtryk af en mørtels modstandsdygtighed mod frost ved at udsætte mørtlen for en række frysninger i luft med mellemliggende optøninger i vand, men metoden har vist sig upålidelig, og det er derfor sikrere at bygge på de erfaringer, der efterhånden er samlet rundt omkring i Norden.Ud fra disse erfaringer kan man opstille visse regler.

Det ser ud til, at "normale" mørtler, dvs. mørtler med nogenlunde rigtig sammensætning, blandet på almindelig måde og hærdnet under normale, rimelige betingelser, står sig i frost, blot cementholdigheden i det mindste er som i mørtel af typen KC 50/50/700.

Men der er mange ting, som kan medføre, at mørtlens modstandsdygtighed bliver mindre end ventet; f.eks. kan sandet være uheldigt valgt, sandmængden forkert, blandingen dårlig og hærdningsbetingelserne ugunstige. Farligst er det nok, hvis mørtlen har grove hulrum f.eks. "lommer" efter overskudsvand, eller hvis den er blevet unormalt porøs på grund af for hurtig udtørring. Porer, som skyldes poredannende midler, har til gengæld en absolut gunstig virkning, så længe luftindholdet ikke overstiger en vis værdi. Aktivering har også en gunstig virkning, hvilket nok hænger sammen med, at mørtlen bliver særlig ensartet og uden vandlommer ved denne blandingsmåde (SBI anvisning 64, Mørtel, Muring, Pudsning, 2. udgave 1981, Side 205).