Frisk mørtels egenskaber

Åbningstid
Åbningstiden skal for færdigblandet mørtel deklareres. Når der udtages prøver af mørtlen fra et parti og mørtlen afprøves i henhold til EN 1015-9, må åbningstiden ikke være mindre end den deklarerede værdi.

 

Kloridindhold
Kloridindholdet i den leverede mørtel må ikke overstige 0,1% Cl- af mørtlens tørmasse. Kloridindholdet skal bestemmes i henhold til EN 1015-17, ved anvendelse af metoden til bestemmelse af vandopløseligt kloridindhold eller en udregning baseret på det målte klorid-ion-indhold af mørtlens bestanddele.

 

Luftindhold
Når det er relevant for mørtlens anvendelse, skal mørtlens luftindhold deklareres. Når luftindholdet bestemmes iht. EN 1015-7, skal det målte luftindhold falde inden for de deklarerede grænser.
For mørtel, hvortil der anvendes porøse tilslagsmaterialer, kan luftindholdet alternativt beregnes ud fra densiteten.

 

Andre friskmørtelegenskaber
Færdigblandet friskmørtels konsistens skal normalt bestemmes i forbindelse med øvrige prøvninger, for at fastlægge korrekt blanding af mørtlen. Konsistensen bestemmes iht. EN 1015-3.
Når det er relevant, kan friskmørtels densitet bestemmes iht. EN 1015-6.

 

Særlige egenskaber for tyndfugemørtler (type T)
For tyndfugemørtler må største kornstørrelse ikke overstige 2 mm. Prøvning foretages iht. EN 1015-1.
Korrektionstiden skal deklareres. Ved prøvning iht. EN 1015-9, skal korrektionstiden være større end den deklarerede værdi.