Udførelseskontrol

Byggepladsfremstillet mørtel
For mørtel fremstillet på byggeplads skal det kontrolleres, at aktuelle krav i EN 1996-2:2007, pkt. 3.3.1 til mørtel og mørtelmaterialer er overholdt. Hvis de særlige krav vedr. receptmørtler, DS/INF 167:2008 pkt. 2.2, er anvendt, skal kravene heri også kontrolleres.

Omfanget af kontrollen afhænger af kontrolklassen:

Lempet kontrol
For mørtel fremstillet på byggeplads skal det dokumenteres, at den fremstillede mørtel overholder de forudsatte blandingsforhold eller egenskaber. Dokumentationen skal foretages for den først producerede mørtel.

Normal kontrol
For mørtel fremstillet på byggeplads skal det dokumenteres, at den fremstillede mørtel overholder de forudsatte blandingsforhold eller egenskaber. Dokumentationen skal foretages for de først påbegyndt producerede 15 m3 mørtel og derefter en dokumentation for hver påbegyndt producerede 40 m3 mørtel. Eventuel anvendelse af tilsætningsstoffer skal dokumenteres.

Skærpet kontrol
For mørtel fremstillet på byggeplads skal det dokumenteres, at den fremstillede mørtel overholder de forudsatte blandingsforhold eller egenskaber. Dokumentationen skal foretages for hver påbegyndt producerede 15 m3 mørtel. Eventuel anvendelse af tilsætningsstoffer skal dokumenteres.