Nye arbejder

Generelt kan der anvendes funktionsmørtler i stedet for de angivne KC-mørtler, efter følgende system.

MC5ML10I stedet for KC 20/80/550
MC3,5ML7I stedet for KC 35/65/650
MC3,5 - MC0,75ML7 - ML1,5I stedet for KC 50/50/700
MC2,5 - MC0,75ML5 - ML1,5I stedet for KC 60/40/850

 

Eksponerings-
klasse
MX3.2-MX5MX2-MX3.1MX1
Opmuring:   

 - alment

KC 20/80/550

KC 35/65/650

KKh 20/80/475

KC 35/65/650

KC 50/50/700

KC 60/40/850

KKh 35/65/500

K 100/750-1200

KC 50/50/700

KC 60/40/850

KKh 35/65/500

K 100/750-1200

 - fritstående mure

KC 20/80/550

KC 35/65/650

KKh 20/80/475

  

 - skalmure

KC 20/80/550

KC 35/65/650

KKh 20/80/475

KC 50/50/700

KC 60/40/850

KKh 20/80/475

KKh 35/65/500

KC 60/40/850

KKh 35/65/500

 - murafslutninger, gesimser, sålbænke

KC 20/80/550

KC 35/65/650

KC 35/65/650

KC 50/50/700

KKh 20/80/475

 

 - skorstenspiber, gavlkamme

KC 20/80/550

KC 35/65/650

  

 - murværk af blokke

KC 20/80/550

KC 35/65/650

KKh 20/80/475

KC 35/65/650

KC 50/50/700

KKh 20/80/475

KKh 35/65/500

KC 50/50/700

KC 60/40/850

KKh 35/65/500

 - fugning

Mørtel som opmuringsmørtlen, dog stærkere mørtel for konstruktioner opført i kalkmørtel
Udvendig puds:   

 - sokkelpuds på tegl

KC 20/80/550

KC 35/65/650

KKh 100/400

  

 - sokkelpuds på beton

C 100/400

KC 20/80/550

  

 - sokkelpuds på letklinkerbeton

KC 35/65/650  

 - udkast før grovpudsning af teglvæg

C 100/400

KC 20/80/550

Kh 100/400

KC 35/65/650

Kh 100/400

KKh 20/80/475

 

 - grovpuds på udkast

KC 20/80/550

KC 35/65/650

KKh 20/80/475

Kh 100/400

KC 50/50/700

KC 60/40/850

KKh 20/80/475

KKh 35/65/500

 

 - vandskuring, filtsning, sækkeskuring

 KC 50/50/700

KC 60/40/850

KKh 20/80/475

KKh 35/65/500

 

 - tyndpuds

 Fabriksfremstillet mørtel 

 

EksponeringsklasseMX3.2-MX5MX2-MX3.1MX1
Indvendig puds:   

 - grov puds

  KC 60/40/850

KC 50/50/700

KKh 50/50/575

K 100/750-1010

 - finpuds

  

K 100/300

 - loftspuds

  KC 60/40/850

KKh 50/50/575

K 100/750-1010

 - vandskuring, filtsning, sækkeskuring, berapning, svumning

  

KC 60/40/850

KKh 20/80/475

KKh 35/65/500

 - tyndpuds  Fabriksfremstillet mørtel
Tegltage:   

 - lægning af tagsten og rygningssten

KC 35/65/650

KKh 20/80/475

  

 - understrygning

 KC 60/40/850

KKh 50/50/575

 

 - overstrygning

KC 35/65/650  
Gulve:   

 - lægning af gulvklinker

C 100/300KC 20/80/550

KKh 20/80/475

KC 50/50/700

KKh 20/80/475

KKh 35/65/500

 - fugning

C 100/300KC 20/80/550

KKh 20/80/475

KC 35/65/650

KKh 20/80/475

Vægfliser:   

 - udkast

C 100/300KC 20/80/550KC 35/65/650

 - opsætning af sintrede fliser

C 100/400KC 35/65/650KC 35/65/650

 - opsætning af porøse fliser

C 100/600

KC 20/80/550

KC 35/65/650KC 50/50/700
 - Fuger omkring vinduer og døre:

KC 35/65/650

KC 35/65/650

KC 50/50/700

KC 60/40/850

KKh 20/80/475

KKh 35/65/500

KC 50/50/700

KC 60/40/850

KKh 35/65/500