Plastmørtel

Plastmørtel er mørtel, hvor bindemidlet alene er plast. Plastmørtel anvendes til tynde ud- og indvendige pudslag og som de tidligere omtalte syrefaste mørtler.

Plastmørtel har bindemiddel af f.eks. PVA, akryl, polyester eller epoxy og tilslag af skærvesand, eventuelt med iblanding af pigment.

Mørtler, hvor der som bindemiddel er anvendt visse typer af gummi (elaster), henregnes også blandt plastmørtlerne.