PVA-mørtel

PVA-mørtel er en mørtel med både PVA og cement som bindemiddel. Afbundet PVA-mørtel er elastisk, har god slidfasthed og god vedhængningsevne til underlaget. Ikke alle PVA-mørtler er dog lige sikre over for vandpåvirkning.

PVA-mørtel har tidligere været anvendt en del som slidlag på beton, men på grund af den relativt høje pris anvendes PVA-mørtlen nu kun i en række mere specielle tilfælde, hvor der stilles særlige krav til vedhængningen eller slidstyrken.