Strålingsbeskyttende mørtel

Strålingsbeskyttende mørtel er en specialmørtel, der kan beskytte mod radioaktiv stråling af ringe intensitet. Den strålingsbeskyttende mørtel anvendes til pudslag som tillæg til andre strålingsbeskyttende lag.

Strålingsbeskyttende mørtel kan være en cementmørtel med tilslag af baryt (tungspat, bariumsulfat). En sådan mørtel bliver meget tung, og densiteten kan være omkring 4000 kg/m3.