Syrefast mørtel

Syrefast mørtel er oftest silikatmørtel eller plastmørtel. Silikatmørtel fremstilles af metaloxider og vandglas, og kaldes derfor ofte også vandglasmørtel.

Ved hærdningen dannes der metalsilikater, som er modstandsdygtige mod alle syrer med undtagelse af flussyre. Plastmørtel kan fremstilles ved at anvende f.eks. furan, polyester mv. som bindemiddel og sædvanligvis kvartssand som tilslagsmateriale.

Plastmørtlerne er mere "plastiske" end silikatmørtlerne og kan derfor bedre følge bevægelser i bygningskonstruktionerne. De anvendes som lægningsmørtel for fliser i industrilokaler, hvor der er fare for syrespild eller syredampe.