Mørtel efter Generalbeskrivelsen

Tidligere anvendtes betegnelserne "Bastardmørtel nr. 0", hvor "0" tillige kunne antage værdierne 1 – 4. Såfremt styrkeparametre skal bestemmes, kan der tages udgangspunkt i nedenstående omsætningstabel

Mørtlens betegnelse
efter General-
beskrivelsen
Blandingsforhold efter mål
(CM betyder cementmørtel 1:3)
(KM betyder 7½ % kalkmørtel)
Mørtlens betegnelse efter Nordisk
Pudskomite
(Blandingsforhold efter tørvægt)
Et gængs mørtelsandIdealsand
nr. 01 mål CM + ½ mål KMKC 13/87/474KC 19/81/548
nr. 11 mål CM + 1 mål KMKC 23/77/555KC 32/68/645
nr. 21 mål CM + 2 mål KMKC 38/62/669KC 49/51/769
nr. 31 mål CM + 3 mål KMKC 48/52/745KC 59/41/845
nr. 41 mål CM + 4 mål KMKC 55/45/803KC 66/34/894

Groft kan der således regnes med følgende omsætning:

Mørtlen efter GeneralbeskrivelsenSvarer til KC mørtel
nr. 0KC 20/80/550
nr. 1KC 35/65/650
nr. 2KC 50/50/700
nr. 3KC 60/40/850
nr. 4KC 60/40/850*

*

Hvor styrkerne reduceres 10 %