Lagring

Lagring af bindemidler
Ved oplagringen på byggepladsen af delmaterialerne til mørtelfremstillingen skal bindemidlerne ubetinget beskyttes mod fugt.

Hvis bindemidlerne er leveret i løs vægt, opbevares de i silo og er således beskyttede mod fugt. Ved levering i sække må sækkene opbevares i skur med et trægulv, som er hævet mindst 20 cm over terræn. Skuret skal i øvrigt være lukket på de tre sider, medens den fjerde side kan være åben, men skal kunne lukkes med en presenning. Der bør føres kontrol med leveringsdatoerne ved påskrift på sækkene.

På små byggepladser kan det accepteres, at bindemiddel i sække lagres på paller og dækkes tæt med presenning.

Bindemidler bør ikke oplagres på pladsen mere end 3 uger, under presenning højst 2 uger.

Kulekalk, hydratkalk sat i blød og kalkmørtel skal opbevares på en sådan måde, at vandbalancen ikke forrykkes enten ved fordampning eller ved tilgang af regnvand eller anden fugt. I vinterperioden kan det være påkrævet at beskytte mod frost.

 

Lagring af tilslagsmaterialer
Tilslagsmaterialerne skal beskyttes mod forurening - specielt fra jorden - og i visse tilfælde også mod regn. De bør derfor opbevares på et underlag af træflager eller andet fast underlag og beskyttes med presenninger. Presenningerne beskytter mod fordampning, så sandets fugtighed holdes på den værdi, der er forudsat i blandingsanvisningen, og de modarbejder således også tendensen til afblanding i det tørre sand.

På store byggepladser, hvor også tilslagsmaterialerne kan opbevares i silo, er der ingen problemer med beskyttelse.

 

Lagring af tørmørtel
Tørmørtler skal lagres på samme måde som bindemidler, altså ubetinget tørt. Opbevaring af tilsætningsstoffer bør ske i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Vand kan normalt tilføres med ledning helt frem til blandemaskinen.