Blanding

Mørtel skal blandes så effektivt, at der sikres en ensartet fordeling og en god aktivering af alle mørtlens delmaterialer.
Medmindre håndblanding er tilladt ifølge projektmaterialet, bør der anvendes en egnet mekanisk blander. Se mere her.

Fabriksfremstillet mørtel og prædoseret mørtel skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder blandetid og blandertype.

Cementholdige mørtler skal være færdige til brug, når de tømmes ud af blandemaskinen, og senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand må ikke finde sted.

Blandetiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle delmaterialer er tilsat.

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel maksimalt vare 15 minutter. Almindeligvis er det passende med en maskinblandetid på 3-5 minutter, efter alle bestanddelene er tilsat. Langvarig blanding, hvor der anvendes luftindblandingsmidler, kan føre til forstor luftindblanding og derved til nedsat vedhæftning og holdbarhed. Stor variation mellem forskellige partiers blandetid bør undgås.

Mørtel bør anvendes, før bearbejdelighedstiden udløber. Mørtel, der er tilbage, efter den første afbinding er begyndt, skal kasseres og ikke blandes igen.

 

Fremstilling af KC-mørtler ud fra våd kalkmørtel.

På byggepladsen fremstilles våd kalkcementmørtel normalt ved sammenblanding alene af cement og en kalktilpasset mørtel.

Blandingen foretages ved at bearbejde den halve mængde kalkmørtel, hvorefter cement og vand tilsættes. Når denne blanding er homogen, tilsættes den resterende mængde kalkmørtel.