Funktionsmørtel

Definition
Mørtel, der er foreskrevet og fremstillet til at opfylde fastlagte egenskaber.

 

Fremstilling
Funktionsmørtel kan fremstilles som fabriksfremstillet mørtel eller som byggepladsfremstillet mørtel.

Fabriksfremstillet mørtel skal fremstilles og deklareres iht. EN 998-2.
Hvis der for fabriksfremstillet mørtel skal anvendes specielle blandeprocedurer eller blandetider på byggepladsen, skal disse specificeres.

Ved fremstilling af funktionsmørtel på byggeplads skal kravene til fabriksfremstillet funktionsmørtel opfyldes.

For såvel fabriksfremstillet mørtel som for byggepladsfremstillet mørtel gælder, at mørtlen skal sammensættes og fremstilles sådan, at de deklarerede eller forudsatte egenskaber opnås.

Sammenhæng med KC- mørtler:

Generelt kan der anvendes funktionsmørtler i stedet for KC-mørtler, efter følgende system.

MC5ML10I stedet for KC 20/80/550
MC3,5ML7I stedet for KC 35/65/650
MC3,5 - MC0,75ML7 - ML1,5I stedet for KC 50/50/700
MC2,5 - MC0,75ML5 - ML1,5I stedet for KC 60/40/850

Mørtels egenskaber findes nærmere beskrevet via nedenstående links:

Frisk mørtels egenskaber

Hærdnet mørtels egenskaber