Modtagekontrol

Ved modtagelse af leverancer på byggeplads skal der iht. DS/INF 167:2008 foretages en visuel kontrol af materialer, eventuel mærkning og medfølgende dokumenter. Det skal herved sikres, at de leverede materialer svarer til de materialer, hvis varedeklarationer opfylder de forudsætninger, der er anvendt ved beregning og konstruktionsudformning.

Ved leverance af materialer, hvis produktion ikke er omfattet af en 3. partskontrol, skal der desuden gennemføres en supplerende modtagekontrol efter nedenstående retningslinier.

Omfanget af kontrollen afhænger af kontrolklassen.

Supplerende modtagekontrol for byggesten, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

Normal og skærpet kontrol
For byggesten med en højde < 185 mm skal der for hver kvalitet foretages en prøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 25.000 sten, og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 100.000 sten.

Normal og skærpet kontrol
For byggesten med en højde ≥ 185 mm skal der for hver kvalitet foretages en prøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 3.500 blokke, og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 14.000 blokke.

I DS/EN 1990, anneks D, er beskrevet statistiske principper for kontrol af materialeegenskaber.