Vandindtrængning

Årsager
Vandindtrængning ved vinduesfalse kan stamme fra problemer med fugtspærren.

Består fugtspærren af murpap kan årsagen være at..

  • der under opmuringen er sket skader på murpappen, f.eks. i form af huller
  • murpappen når ikke tilstrækkeligt ud over de lodrette vindfalse (minimum 15 cm forbi den lodrette fals)

Består fugtspærren af en TB rende kan årsagen være at..

  • TB-renden ikke er indlagt tæt nok på formuren
  • TB-renden ikke når tilstrækkeligt ud over de lodrette vinduesfalse (minimum 15 cm forbi den lodrette fals)

Vandindtrængning kan skyldes sten eller mørtelrester der utilsigtet forbinder for- og bagmur, og på den måde leder vand fra bagside af formur over til bagmuren.

Vandindtrægning kan endvidere skyldes bindere med bagfald. Bagfaldet medfører at vand fra bagside af formur bliver ledt over til bagmuren

Udbedring
Problemet bør løses ved at ommure formuren i de berørte områder og indlægge en ny fugtspærre.

Vandgennemtrængeligheden af formuren kan reduceres ved at foretage en omfugning og efterfølgende imprægnering med monosilan.

Imprægnering alene kan ikke løse problemet, da imprægneringen ingen effekt har overfor revner større end cirka 0.2 mm.