Afskalninger af sten

Før 1984 var der ikke noget krav om anvendelse af rustfast armering i ydervægge. Mange udvendige teglbjælker fra den tid er udført i sort stål som eventuelt blev svummet. Armeringen er i mange tilfælde begyndt at korrodere. Da stål under korrosion udvides med en faktor 5, vil teglmaterialet blive skudt ud og tegloverliggeren ødelagt.

Ny tegloverligger indsættes. Skadede områder ommures. Se udførelse af åbninger i eksisterende byggeri.