Vandrette revner

Revner i 1. liggefuge. Dvs. umiddelbart over tegloverliggeren skyldes typisk to forhold..

  1. 1. De midlertidige understøtninger er fjernet for tidligt, og bjælken har ikke opnået den fornødne styrke.
  2. 2. I liggefugen kan der fejlagtigt være indlagt pap, således at der ikke er sammenhæng i bjælken.

Revnen er i begge tilfælde et udtryk for et brud, og kræfterne optages på en ikke tilsigtet måde. F.eks. ved buevirkning og fastholdelse af de tilstødende vægfelter.

Procedure for renovering

  • Alle revner udkradses i fuld dybde (svarende til vægtykkelsen) og fuld højde (dvs. til stenoverflade).
  • De udkradsede fuger rengøres med trykluft.
  • Før opmuring forvandes de udkradsede fuger.
  • Som fugemørtel anvendes KC 35/65/650 fugemørtel.
  • Fugerne komprimeres og fyldes som ved sædvanligt fugearbejde.
  • Skadede og revnede sten i murværket udskiftes.
  • Skadede sten i tegloverligger renoveres med skaller.

Som 'bagsstop' i forbindelse med fugningen kan fx anvendes rundjern, formet som et 'Z', der manuelt holdes som 'bagstop' under selve fugearbejdet. Der udformes inde fugearbejdet flere 'Z'er i forskellig tykkelse (Se efterfølgende figur).