Teglbjælker

I forbindelse med skader på og ved teglbjælker er det vigtigt at klarlægge årsagen for at sikre en korrekt udbedring. Såfremt de nedenstående beskrivelser ikke giver fuld klarhed over forholdene, anbefales en nærmere undersøgelse af konstruktionen.