Sten, bindere, m.m.

Knækkede sten
Knækkede sten udskiftes. Skyldes ofte personers færdsel på tagfladen eller lange revner i tagstenene som foran nævnt. Kan også opstå, hvor der anvendes en for stærk under- eller overstrygning.

 

Nedblæste eller forskubbede sten
Stenene lægges på plads og bindes i henhold til forskrifterne.

Skyldes ofte, at bindingen af stenene ikke er i orden, eller at lægteafstanden og dækbredden ikke er i orden.

 

Defekte tagstensbindere
Der isættes nye bindere.

Der kan være tale om rusttærede bindere eller bindere, der er deformerede eller fejlmonterede, således at de ikke giver en tilstrækkelig fastholdelse.

 

Fugtige spær, skotrendebrædder mv.
Det undersøges, om tagbelægningen og skotrenderne er tætte og om udluftningsforholdene er i orden.

En vedvarende, kraftig opfugtning kan medføre, at træværket bliver angrebet af råd eller svamp.

(Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, juli 1991, Side 14)